Hyvinvointivaltion on vapautettava ihmiset kahleistaan

Share |

Keskiviikko 17.6.2015 - Ari Reunanen


Emeritusprofessori Jorma Kalela kirjoitti jokin aika sitten ansiokkaasti Kalevi Sorsa –säätiön julkaisussa työelämän muutoksesta ja suomalaisen hyvinvointivaltion kykenemättömyydestä vastata näihin muutoksiin (http://sorsafoundation.fi/perustulo-ja-omaa-elamista-koskeva-itsemaaraaminen/). Kalelan artikkeli kannattaa lukea tarkkaan, se on valaiseva kuvaus tämän hetken tilanteesta.

Työ on määritellyt suomalaisten elämää läpi historian, työ on aina ollut meille kunnia asia. Suomalainen hyvinvointivaltio on rakennettu työn käsitteen ympärille, mutta kuten Kalela osoittaa, on hyvinvointivaltion rakentamisen taustalla ollut etenkin tarve vapauttaa ihmiset vanhan säätyläisyhteiskunnan kahleista. Kyllä metsätyöläisenkin pojalla ja tyttärellä tuli olla oikeus käydä koulua ja päästä yliopistoon. Palkkatyön varaan rakennettu hyvinvointivaltio on toiminut tässä tavoitteessa hyvin – työ on ollut väline laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen, ihmisten vapauttamiseen.

Hyvinvointivaltion monet perusmerkit ovat kiinnittyneet ennen kaikkea pysyvään ja vakituiseen palkkatyöhön. Eikä kumma, sillä ne olivat vielä 60- ja 70-luvuilla pääsääntöinen normi. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana pysyvistä työsuhteista on tullut kuitenkin entistä harvinaisempia ja epäsäännölliset työsuhteet ovat yleistyneet osansa globaalia murrosta. Eikä ole mitään syytä olettaa etteikö tämä kehityssuunta jatkuisi myös tulevina vuosikymmeniä. Suomalaisista jo kolmasosa työskentelee joko määräaikaisissa tai osa-aikaisissa työsuhteissa, epäsäännöllisyys ei ole enää harvinaista – se on normi.

Suomalainen hyvinvointivaltio, esimerkiksi kesälomineen ja vuorotteluvapaajärjestelmineen, perustuu pysyviin työpaikkoihin. Koska pysyvät työpaikat kuitenkin ovat entistä harvinaisempia, niin on vaarana, että työtä tekevät ihmiset jakautuvat kahteen ryhmään. Toinen nauttii pysyvän työpaikan tuomista eduista, toinen ryhmä ponnistelee määräaikaisuudesta toiseen välillä kouluttautuen, tehden osa-aikaisuuksia ja muuttaen paikkakunnalta toiselle.

Jokainen meistä kaipaa elämäänsä turvaa, suunnitelmallisuutta ja rauhaa. Siksi suomalaiseen hyvinvointivaltioon on kudottu jo niin tiivis ja tiukka sosiaaliturva, että se uhkaa kuristaa hengiltä sen varaan tippuneet. Tämä sosiaaliturva on kuitenkin perinteisen hyvinvointivaltion ajattelutapaan sidottu kiinni työn tekemiseen – ”työ on parasta sosiaaliturvaa” tai ainakin pysyvä työpaikka on vai miten se nyt menikään? Mutta onko se? Ovatko poliittiset puolueet aidosti havainneet maailman ja etenkin työelämän muutoksen ympärillään? Vastaako suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä niitä tarpeita, joita ihmisillä on nykyisessä työelämässä? Jos näin olisi, niin miksi kaikki kritisoivat sitä kovaan ääneen? Byrokratiaviidakko on jo kahlinnut niiden ihmisten vapauden, jotka eivät kovasta yrityksestä huolimatta löydä vakituista työpaikkaa tai toimivat pienyrittäjinä.

Jotta ihminen voisi vapautua hallitsemaan omaa elämäänsä, niissäkin olosuhteissa joissa hän ei ole vakituisesta työsuhteesta nauttiva, kaipaisi hyvinvointivaltiomme perusturvajärjestelmä perusteellisen remontin. Pienet säädöt eivät tule tilannetta parantamaan, sen Kalela kuvaa artikkelissaan erinomaisesti. Ihmisten vapaus ei ole kasvanut pitkään aikaan ja eriarvoisuus on koko ajan lisääntynyt. Perusturvajärjestelmän uudistamisella vastamaan nykyistä maailma ja työelämää voidaan vastata sen tärkeimmän eli ihmisen tarpeisiin ja rakentaa tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa. Haloo sosialidemokraatit, täällä tarvittaisiin taas teitä.

Avainsanat: hyvinvointivaltio, perusturva, työ, työelämä, muutos, tulevaisuus, sdp