Luokkakoot kasvavat uhkaavasti Eurassa

Torstai 26.11.2015 - Ari Reunanen

Ari_YLE.jpgEuran lapset ja nuoret ovat viime kuukausien aikana kantaneet raskasta vastuuta kunnan heikentyneestä taloustilanteesta. Seurauksena on ollut jo Sorkkisten koulun lakkauttaminen syksyllä 2016 ja Kiukaisten yhteiskoulun yhdistäminen Euran yhteiskouluun syksyllä 2017. Nyt kuitenkin näyttää sille, että lapsilta ja nuorilta vaaditaan lisää vielä tämänkin jälkeen.

Eura on saanut valtiolta vuosittain noin 150 000 euroa alakoulujen suurten opetusryhmien pienentämisestä varten. Porvarihallitus ei tule ryhmäkokojen pienentämistä kuitenkaan enää tukemaan. Tämän vuoksi Euran kasvatus- ja opetuslautakunta esittikin, että Euran kunta korvaisi tämän puuttuvan summan vuosittain. Tällä taattaisiin alakouluissa kohtuulliset opetusryhmät myös jatkossa.

Euran talousarvioesityksessä 2016 ei tällä hetkellä näitä resursseja kuitenkaan ole. Käytännössä tämä tulee tarkoittamaan alakoulujen opetusryhmien kasvua jo aiemmin päätettyjen toimenpiteiden vaikutuksen lisäksi. Jatkossa entistä useampi lapsi olisi noin 30 oppilaan opetusryhmissä.

Lasten oppimisen ja tulevaisuuden kannalta pienet opetusryhmät ovat keskeisiä. Kaukana ovat ne ajat kun opetusryhmässä saattoi olla 40 oppilasta. Nykypäivän opetus vaatii yksilöllisyyttä ja täysin uudenlaisia opetustapoja. Jokainen ymmärtää, että noin 30 oppilaan opetusryhmät eivät ole yhdenkään lapsen etu. Opettajilta aletaan vaatia mahdottomia.

Päätöksen ovat aina arvovalintoja. Euran kunta täyttää ensi vuonna 150 vuotta ja juhlimiseen on suunniteltu käytettävän reilusti yli satatuhatta euroa. Juhlalle on hyvä syy, mutta kenties juhlallisuuksiin varattuja rahoja voitaisiin käyttää ilotulitteita järkevämminkin. Jos oikeasti haluamme siirtää juhlapuheet ennaltaehkäisevästä työotteesta tai lasten etusijalle laittamisesta käytäntöön, niin nyt olisi hetki näyttää mallia.

Euran lapset ja nuoret ovat jo vastuunsa kantaneet

Torstai 5.11.2015 - Ari Reunanen

A_-_ei_tingita_lapsiltamme.jpg

Euran kasvatus- ja opetustoimea ollaan ajamassa vuodeksi 2016 jopa 0,5 miljoonan euron lisäsäästöihin. Siksi vetoan Euran valtuutettuihin lasten ja nuorten jättämiseksi rauhaan lisäsäästöiltä vuodeksi 2016. Vielä on mahdollista muuttaa suuntaa.

Euran kasvatus- ja opetuslautakunta on jo joutunut tekemään raskaita ja kipeitä päätöksiä valtuuston peräänkuuluttamien rakenteellisten muutosten tekemiseksi ja kuntatalouden tasapainottamiseksi. Mikäli valtuusto vaatii vielä lisää säästöjä, niin tilanne alkaa käydä mahdottomaksi. Eikö ole ymmärretty, että luokkakokoja joudutaan jo nyt kasvattamaan aikaisempien päätösten vuoksi? Minusta lapsilta ja nuorilta ei voida vaatia nyt yhtään enempää. He ovat kortensa kekoon kantaneet.

Euran kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Euran kovista talouspaineista huolimatta tuloveroprosenttia ei nosteta vuodeksi 2016, vaan talouden tasapainotus tehdään muulla tavoin. Valtuusto päättää tuloveroprosentista 9.11 ja koko talousarviosta joulukuussa.

Monilta vanhemmilta on tullut viestiä, että eikö kunnan veroprosenttia voitaisi korottaa – edes väliaikaisesti – että luokkakoot pysyisivät oppimisen ja kasvun kannalta kohtuullisina. Jo 0,25% kunnallisveron korotuksella voitaisiin luopua opetuksesta ja kasvatuksesta vaadittavista lisäsäästöistä, sillä se tuottaisi kunnalle verotuloja lisää noin 0,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Veronkorotukset eivät ole patenttiratkaisu tietenkään kaikkiin taloudellisiin ongelmiin. Talouden tasapainottamisen tulisi kuitenkin olla pitkäjänteistä ja suunnitelmallista eikä hätäistä pakkomielteistä leikkaamista. Kuntalaiset tuntuvat olevan valmiita maksamaan vaikka vähän lisää veroja, jotta koulutuksesta voidaan pitää huolta. Henkilökohtaisesti olen siihen mielelläni valmis, jos sillä voidaan luopua lisäsäästöjen vaatimisesta lapsilta ja nuorilta. Enkä varmasti ole ainoa isä, joka ajattelee näin.

Perusopetuksen piirissä olevien lasten määrä Eurassa on seuraavien 3-5 vuoden aikana korkeahko, mutta alkaa sen jälkeen laskea. Opetuksen ja oppimisen kannalta olisikin suotavaa odottaa muutama vuosi lasten lukumäärän luontaista laskua ja sitä kautta tulevia säästöjä myös taloudessa.

Eurassa tarvitsee tehdä rakenteellisia muutoksia, myös kasvatuksessa ja opetuksessa, se on väistämätön tosiasia. Muutoksille pitää kuitenkin antaa aikaa. Säästämällä vielä nyt tehtyjä ratkaisuja enemmän, muuttuu opetuksen arki väistämättä. Luokissa tulee olemaan entistä useampi viittaaja, mutta entistä harvempi pääsee vastaamaan. Puheet yksilöllisemmästä opetuksesta voidaan siinä tapauksessa lopullisesti monin paikoin unohtaa. Jos on pakko tinkiä vielä lisää, niin verotetaan meitä jokaista tässä ja nyt vähän enemmän eikä oteta enää enempää lapsiltamme.

Kirjoittaja on Euran kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja.

Avainsanat: Lapset, nuoret, koulutus, kasvatus