Lautakunta penää nopeaa toimintaa sisäilman korjaamiseksi Euran yhteiskoulussa

Tiistai 2.2.2016 - Ari Reunanen

Euran_yhteiskoulu.jpgEuran yhteiskoulussa on suoritettu luokkatilojen hiilidioksiditasojen seurantamittaus ns. Savikon päässä. Mittaustulokset ylittävät monin paikoin sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeen toimenpiderajat ja pahimmillaan tulokset eivät ole ollenkaan vaatimukset täyttäviä. Mittausraportti on valmistunut 13.1.2016 ja mittaukset on suorittanut Insinööritoimisto Levola.

Euran kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli asiaa poikkeuksellisesti kiireellisellä menettelyllä kokouksessaan 28.1.2016. Lautakunta suhtautuu saatuihin tuloksiin hyvin vakavasti. Tuloksien perusteella on syytä olla huolissaan sisäilman laadusta ja vaikutuksista koulutyöskentelyyn. Lautakunnan mielestä tilanne pitää selvittää perinpohjin ja aloittaa tarvittavat toimenpiteet mahdollisimman nopeasti. Tämä oli lautakunnan yksimielinen näkemys.

Aikaa tuhlattavaksi ei ole. Tämän vuoksi lautakunta päätti, että sille pitää toimittaa viipymättä selvitys huonon sisäilman vaikutuksista tämän hetken koulutyöskentelyyn, alkavaan koulukeskuksen 2-vaiheen remonttiin ja aiemmin päätettyyn yhteiskoulujen yhdistymisaikatauluun. Samaten pitää kertoa tarvittavista toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi. Lautakunta haluaa yhteisenä rintamana saada mahdollisimman nopeasti saatettua tilanteen kuntoon ja jokaiselle nuorelle ja henkilökunnan jäsenelle asianmukaisen työskentely-ympäristön.

Valtuusto siirsi aiemmin joulukuussa ns. Savikon siiven remontin hamaan tulevaisuuteen. Uusimpien tietojen valossa näyttää sille, että asiaa olisi hyvä harkita uudelleen.

Avainsanat: Eura, yhteiskoulu