Euran asukasmäärä kasvuun

Tiistai 10.1.2017 - Ari Reunanen

Eurassa on monia positiivisia asioita. On todella hyvät liikuntamahdollisuudet, paljon erilaista palveluita, aktiivisia yrittäjiä, työpaikkoja, luontoa, vireitä kyliä ja lyhyet etäisyydet isompiin kaupunkeihin. Valitettavasti meillä on kuitenkin erityisesti yksi kehityskulku, joka pidemmällä tähtäimellä ei ole hyväksi kotiseutumme positiiviselle tulevaisuudelle. Euran asukasluku on nimittäin tippunut vuodesta 1993 vuoteen 2016 mennessä yli 10%, noin 1 400 asukkaalla. Jos nykyinen kehityskulku jatkuu, niin vuonna 2030 Eurassa asukasluku saattaa olla 10 000 – 11 000 nykyisen noin 12 000 sijaan.

Asukasluvulla on paljon vaikutusta meitä kaikkia koskettaviin arkisiin asioihin. Mitä vähemmän on asukkaita, sitä vähemmän on ihmisiä rahoittamassa esimerkiksi ikäihmisten tarvitsemia palveluita tai peruskouluja, parturi-kampaajilla asiakkaita, harrastuskerhoilla osallistujia tai asunnoilla ostajia. Siksi Euran lähivuosien keskeisimmäksi tavoitteeksi tulisi ottaa asukasluvun vähentymisen pysäyttäminen ja sen kääntäminen kasvuun 2020-luvulla. Edellytykset tähän ovat  olemassa.

Aivan ensimmäiseksi tulisi huolehtia toimivista peruspalveluista, niiden tulisi olla paremmat kuin muut kunnat Satakunnassa tarjoavat. Se tarkoittaisi esimerkiksi toimivaa ikäihmisten kotiapua tai vanhempien tarpeiden mukaista ja lähellä olevaa lasten päivähoitoa. Kaavoituksella taas kunta pystyy vaikuttamaan edulliseen ja laadukkaaseen asumiseen eri puolilla kuntaa. Tämä kilpailuvaltti Euran kannattaa suhteessa lähistön kaupunkeihin hyödyntää.

Työmahdollisuuksilla on huomattava vaikutus ihmisten tehdessä päätöstä kotikunnastaan. Kunta voisi mm. huomioida omissa hankinnoissaan paremmin paikalliset yrittäjät – näin luotaisiin työtä kotiseudulle. Miksei kunta voisi olla aktiivinen osapuoli myös joukkoliikenteen järjestämisessä Uuteenkaupunkiin? Kun autotehdas ei kerran tule tänne, niin parannettaisiin me muilla tavoin mahdollisuuksia työskennellä autotehtaalla.

Väheksyä ei pidä myöskään kuntamarkkinointia. Kylät, luonto, Ruukki, tapahtumat, harrastusmahdollisuudet ja mielenkiintoinen historia luovat edellytykset houkuttelevalle kodille. Toisaalta Eura tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia asua kaupunkien lähistöllä, täältä on helppo käydä töissä esimerkiksi Raumalla ja Porissa, miksei Tampereella ja Turussakin. Tätä kannattaisi nostaa esille monille pienissä ja kalliissa kaupunkiasunnoissa nyt asuville.

Taikatemppuja asukasluvun kääntöön ei varmaankaan ole olemassa, mutta monien asioiden yhteisvaikutuksella tulee tuloksia. Lopputuloksesta hyötyvät niin me nykyiset kuin tulevat euralaiset. Kasvava ja kehittyvä kunta on meidän asukkaiden etu.

Avainsanat: Eura, asukkaat