Vanhustenhoitoon lisäkäsiä

Vanha mies, tyhjä katse, nojatuoli ja kotihoidon hoitaja lyhyellä käynnillä. Tämä hetki on syöpynyt syvälle mieleeni, kun kerran satuin samalle ovelle, jossa vanhuksen kotihoitaja oli juuri tullut käymään iäkkään miehen kotona. Tilanne tuli uudelleen mieleeni viime päivinä surullisten vanhustenhoidossa ilmenneiden puutteiden myötä. Muistan kuinka mieleni valtasi huoli nähdessäni tuon yksinäisen huonokuntoisen miehen kotonaan - oliko vanheneminen hänelle arvokas? Saiko hän parhaan mahdollisen tarvitsemansa hoidon? Tuskin.

Vaikka viime päivinä puhuttaneet Esperi Caren tapahtumat tapahtuivat yksityisessä hoivakodissa, niin huoli vanhustenhoidon tilasta ei rajoitu vain näihin. Eikä tämä tapaus ole valitettavasti ainutlaatuinen. Vaikka monin paikoin vanhustenhoidon parissa tehdään pienillä resursseilla hyvää työtä lämpimällä sydämellä, niin valitettavasti kaikilta osin suomalainen vanhustenhoiva ei kestä lähempää tarkastelua. Ja se on kestämätöntä. Meidän pitää pystyä parempaan. Selityksiä ei saa olla.

Hoivakotien henkilöstömääristä on tällä hetkellä olemassa ainoastaan suositukset. Ilmeisesti suositukset eivät riitä. Joissakin tapauksissa niitä on jopa räikeästi taloudellisen voiton tavoittelemiseksi rikottu. Tästä syystä tulisi hoitajamitoitus kirjata lakiin ja lain rikkominen sanktioida.

Arvokkaan ikääntymisen takaamiseksi voimme tehdä myös muuta. Voimme esimerkiksi suosia rakentamista, jossa yhdistetään vanhusten ja lasten hoivaa. Tästä on saatu erinomaisia kokemuksia. Ylisukupolvisessa yhteiselossa on pelkästään voittajia. Voimme taata kaikille ikääntyville kunnallisten liikuntatilojen ja ohjattujen liikuntatuntien vapaan käytön hyvän toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Ja voimme myös järjestää säännölliset terveystarkastukset kuten toimimme pienten lasten kanssa neuvolatoiminnalla.

Voimme myös jokainen kysyä itseltämme, mitä voimme tehdä omalta osaltamme. Olisinko minä vapaaehtoisena valmis toimimaan yksinäisen vanhuksen ystävänä? Me jokainen voimme tehdä jotakin taataksemme kaikille hyvän ja arvokkaan vanhuuden.

Vaikka ympärillä velloo, niin annetaan myös kaikki tuki kovaa työtä tekeville hoitajille - ei ole heidän vikansa, että heitä on liian vähän. Tunnistan sen riittämättömyyden tunteen hyvin, jonka kanssa moni hoitaja päivittäin tuskailee. Annetaan heille mahdollisuus tehdä työnsä hyvin. Ihmisten ihmisille tekemää työtä ei mikään korvaa. Siksi tarvitaan tekeviä käsiä, kuulevia korvia ja hyviä sanoja sanovia suita nykyistä enemmän. Se on meidän vastuumme vanhuksille. Jokaisen pitää voida luottaa siihen, että läheisistämme huolehditaan parhaalla tavalla. Ollaan ihmisiä ihmisille.

Kunnilta enemmän tekoja työllisyyden parantamiseksi

Työllisyys on kehittynyt kahden viime vuoden aikana positiivisella tavalla, myös meillä täällä Pyhäjärviseudulla. Hyvästä kehityksestä huolimatta yhä edelleen monet isät, äidit, nuoret tai iäkkäämmät ovat vailla työpaikkaa. Työttömyys koskettaa meistä useimpia, jos ei suoraan niin välillisesti. Joskus olemme itse vailla työtä, joskus joku läheisistämme.

Työpaikan löytäminen ei aina onnistu - ei vaikka yritystä olisi kovasti ja talouden iso pyörä pyörisi vauhdikkaasti. Kuitenkin meistä jokaisella tulee olla oikeus päästä kiinni työhön - siksi tarvitaan uusia keinoja ja uudenlaista ajattelua työllisyyden kehittämiseksi. Yksi niistä on työllistämisehdon sisällyttäminen kuntien tekemiin hankintoihin.

Suomen kunnat tekevät vuosittain miljardeilla euroilla erilaisia hankintoja. Pyhäjärviseudun kunnatkin hankkivat miljoonilla euroilla joka vuosi erilaisia palveluita ja urakoita. Nämä hankinnat tulisi nykyistä tehokkaammin hyödyntää vaikeammassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseksi.

Työllistämisehdolla tarkoitetaan julkisissa hankinnoissa tarjouspyyntöön ja hankintasopimukseen sisällytettyä ehtoa, joka velvoittaa sopimuskumppania työllistämään omaan organisaatioonsa vaikeammassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Ehto voi tarkoittaa esimerkiksi palkkasuhteeseen työllistämistä, oppisopimuksia tai työkokeilupaikkoja sekä niihin liittyvää ohjausta. Työllistämisehdossa ei ole mitään sen ihmeellisempää kuin siinä, että palvelusopimuksessa asetetaan erilaisia laatuvaatimuksia ostettavalle hankinnalle tai urakalle. Kun tehdään hankintoja miljoonilla euroilla, kannattaa miettiä millaisia vaikutuksia näillä rahoilla voidaan omaan yhteisöömme saada aikaiseksi. Voitaisiinko samalla rahalla saada hieman enemmän? Monta kertaa kyllä. Tästä kertovat kokemukset työllistämisehdon soveltamisesta kuntien hankinnoissa eri puolilla Suomea.

Työelämä on tänä päivänä vaativa ja se muuttuu koko ajan. Vaatimukset työntekijöitä kohtaan tiukkenevat jatkuvasti ja erilaista pelottelua esimerkiksi työehtojen heikennyksiä kohtaan saa kuulla säännöllisin väliajoin. Näin ei pidä olla. Siksi kuntien pitää olla omalta osaltaan vastuullisia hankintoja tekeviä toimijoita, jotka vauhdittavat oikeudenmukaisen ja eettisesti kestävän työelämän kehittymistä. Samalla kunnat edesauttavat omilla hankinnoillaan vaikeammassa asemassa olevia ihmisiä eteenpäin omalla polullaan kohti työtä.

Yhteiskunta ja kunnat hyötyvät tästä kaikesta parantuneena työllisyytenä ja kasvaneina verotuloina. Voittajana on kuitenkin erityisesti se isä tai äiti, nuori tai ikääntyneempi, joka pääsee kiinni työn tuomaan henkiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen turvaan sekä työn mukanaan tuomaan toivoon paremmasta huomisesta. Se toivo ja turva säteilee hyvinvointia myös hänen läheisilleen.